NARODNA ČITAONA

Vijećnica je naša!

 

Zgrada nekadašnje Narodne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, poznata kao Vijećnica, prije rata pripadala je svima nama. Učinivši je sjedištem gradske biblioteke 1949. godine, tadašnja gradska uprava Sarajeva darovala je Vijećnicu cijelom bh. društvu.

Prije rata u njoj je vrilo kao u košnici – tragalo se za knjigama i dokumentima, čitalo se, izučavalo, u holu se sretalo i diskutovalo. Pripadala je svima koji su u nju dolazili. Kada je spaljena 1992. godine, vjerovali smo da ćemo je jednog dana ponovo ugledati i da će za nas opet biti riznica znanja otvorena za sve. Protivno očekivanjima, originalnoj namjeni i istorijatu vlasništva, međutim, u Vijećnicu se nakon obnove i otvaranja useljava uprava Grada Sarajeva i njom potpuno raspolaže. Korištenje prostora se potpuno i sramotno komercijalizira.

Simbol grada tako je u potpunosti otuđen od Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine. Ako želimo Vijećnici vratiti nekadašnji značaj, ona ne može biti samo sjedište administracije ili turistička atrakcija. Mora ponovo postati središte života grada i cijele zemlje, mjesto koje će nas okupljati i biti otvoreno za sve nas bez razlike.

Neformalna društveno-politička organizacija Jedan grad, jedna borba i pokret Dobre Kote danas zato pokreću NARODNU ČITAONU u kojoj ćemo čitati sami, svi zajedno, jedni drugima, u sebi ili naglas, u kojoj ćemo se družiti, razgovarati, s knjigama, a i jedni s drugima, i sve to za ostvarenje ciljeva:

 

  • Otvaranje Vijećnice za besplatne posjete jedan dan u sedmici.

  • Otvaranje zajedničke čitaonice unutar Vijećnice.

Zajednička čitaonica treba da pripada svima – po namjeni, načinu korištenja i upravljanja. Zajednička čitaonica treba da se sastoji iz prostorije za čitanje i prostorije za održavanje različitih manjih skupova (radionica, seminara, sastanaka, čitanja i sl). Skupove će moći organizovati bilo koji pojedinac ili grupa (formalna ili neformalna), u nekomercijalne svrhe a za dobro svih građana, bez naknade, uz prihvatanje uslova i principa korištenja. Korištenje te poštivanje uslova i principa mora da nadzire posebno tijelo sastavljeno od delegata građana i predstavnika nadležnih administrativnih struktura.

 

NARODNA ČITAONA je otvorena:

svake subote od 11:00 do 13:00

u predvorju NAŠE Vijećnice

Pravila rada:

Narodna čitaona radiće u duhu zajedništva, solidarnosti, uzajamnog poštovanja, čuvanja i očuvanja zajedničkog nasljeđa, a za dobrobit naše Vijećnice i cijelog društva, s legitimnim ciljem vraćanja onoga što je NAŠE.

U čitaoni su dobrodošli svi oni koji prihvataju ovo pravilo.

Dođite, donesite knjige, dobre namjere i volju da vratimo što je NAŠE.

U Sarajevu, 3. decembra 2016.