ANTIFAŠIZAM PO SDA: "ČUVAJ GLAVU I PAUŠAL!"

Zastupnik Safet Mešanović (SDA) savjetuje kako se ponašati u fašističkom režimu po uzoru na Mustafu Busuladžića - koji je već tada shvatao ono što SDA sad praktikuje: Borba za svoju poziciju i paušal je borba za očuvanje naroda.
Izgleda da samo zastupnik Mešanoviću zna za neki odsudni boj ustaša i njemačke vojske protiv četnika koji kolju Bošnjake, a u koji su krenuli poneseni nadahnutim Busuladžićevim tekstovima o veličini fašističkog režima.
Laicima i običnim smrtnicima bez elaborata taj bespoštedni 'boj' nalikuje na karijerizam i oportunizam i kukavičluk.

Poređenja radi, od 12 hiljada predratnih članova Komunističke partije Jugoslavije, 9 hiljada je izginulo u Narodnooslobodilačkoj borbi. Oni nisu pisali članke i nisu se bojali ni poglavnika ni vojvoda ni firera.

ANTIFAŠIZAM PO SDA: "ČUVAJ GLAVU I PAUŠAL!"
ANTIFAŠIZAM PO SDA: "ČUVAJ GLAVU I PAUŠAL!"