Br. 22: Evropska strategija - Balkanski resursi

 

Sve ono što naše vlasti i Evropska Unija ne žele da znate o namjerama Evropske Unije sa Balkanom.