Broj 8: Pravo na pitku vodu!

 

Voda nije na prodaju. Moramo zaštititi našu vodu od privatizacije, zagađenja, koncesija. Ustav Kantona mora se promijeniti da zaštiti naše pravo na vodu, a Kanton ima pare da riješi problem vodosnabdijevanja u Sarajevu.