Reket na istinu

Najnovijim ukazom gradska uprava Sarajeva je počela kampanju stavljanja pod kontrolu stranica na društvenim mrežama koje u svom nazivu sadrže ime grada.

Prvi dojam može biti da je uprava našla najnoviji način prikupljanja sredstava za sve svoje bečke balove, nekom iščašenom primjenom 'autorskih prava' na ime grada. Novčana naknada, tj. reket na ime, ipak se ne spominje.
Naglasak je na ''dogovoru o administrativnom vođenju'', a insistira se i na pitanju identiteta administratora.

Ponuđena su u javnosti neslužbena pojašnjenja, iz krugova bliskih vlasti, da je uprava voljna podržati stranice koje u domaćoj i stranoj javnosti 'promovišu pozitivnu sliku grada', za što je pravni osnov odluka iz 2000. godine kojom je Sarajevo postalo zaštićeni brend. Iz odluke nije jasno kako će se grad sa živim ljudima zaštititi od svog brenda - zbog kojeg nam niču luksuzni hoteli i tržni centri, kao odgovor na nasušne potrebe tranzicijske elite i građevinsko-stranačke mafije, a zatvaraju se škole i zdravstvene ustanove za običnu nebrendiranu fukaru.

Svjesni smo da je Grad Sarajevo - gradska administracija prinuđena na ovaj potez - budući da je za afirmativne stranice u našim stvarnim životima premalo materijala, brend Sarajevo zahtijeva ozbiljne reklamne stranice koje će u tu svrhu osnivati i administrirati razni sateliti same uprave.
Podsjećamo i da je kantonalni premijer, iz iste SDA iz koje je i gradonačelnik, od početka mandata naglašavao da je glavni cilj njegove vlade kontrola procesa, pa ovaj potez u tom smislu treba i tumačiti - u pitanju je cenzura, zgodno tempirana za period pred izbore.

Ovim putem pozivamo gradsku upravu da ne zaobiđe ni stranicu Vodoodbrana Sarajeva!. Administratori iz #1grad1borba bi se sa zadovoljstvom sastali s upravom koja se inače iskazala u brizi za gradsku vodoopskrbu, gradske škole, zdravstvene ustanove, ukradenu biblioteku i generalno odbranu tekovina borbe PROTIV antifašizma.