Vlada KS

Igre sa vodosnabdijevanjem Sarajeva se nastavljaju - SDA preusmjerila novac za izradu glavnog projekta za vodovod "Crna rijeka"!

Skica trase vodovoda i akumulacije "Crna rijeka"Ministar finansija Vlade Kantona Sarajevo Jasmin Halebić (SDA) je bez saglasnosti Vlade i Skupštine, 26. marta potpisao odluku kojom se iznos od 970,000 KM, namijenjen u budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu, za izradu glavnog projekta vodovoda "Crna rijeka", preusmjerava za plaćanje vansudskih nagodbi Kantona po sudskim presudama.

Subscribe to RSS - Vlada KS